– Jag går här in i rollen som naturfotograf men söker mig till den plats som skär genom naturen. Vägarna kan inte ses som natur men inte heller som dess motsats. Bilvägen är mer ett ingemansland än gränsland. Det här arbetet tillhör både den dokumentära traditionen och iscensättningens tradition. Det viktiga i projektet är utgångspunkten i en biotop – i det här fallet motorvägen.

 
 

Anders Ängsvik